TRƯỜNG THCS NAM DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021

Tháng Mười Một 24, 2020 6:38 sáng

Thực hiện công văn số 160/HDLT-PGDĐT-LĐLĐ ngày 14 tháng 09 năm 2020 về việc tổ chứ hội nghị CB, VC, NLĐ và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2020 – 2021. Dự và chủ tọa hội nghị có thầy Vũ Tiến Lưỡng – Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường, Thầy Nguyễn Quang Huân – Phó bí thư Chi bộ – Chủ tịch công đoàn trường cùng các thầy, cô giáo, các đồng chí là nhân viên nhà trường.

Nội dung của hội nghị:

1, Phần thứ nhất:  Đ/c Vũ Tiến Lưỡng, HT nhà trường báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CNVC năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học  2020-2021:

z2143333327617_f771b417d54f26b4934a9599e7da0ade   z2143489876185_5e2a50890ebd574dd7a568312a289876              z2143378235521_5f1adf48dc4dfafcbc51be194144cc5d

z2143489876208_363fb638249b753f92fcb5cceaeeae11

2, Phần thứ hai: Đ/c Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch công đoàn nhà trường trình bày báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 và điều hành phát thưởng.

z2143378145084_fea494e22a8e94068ceb6bba3b02b598 z2143378184435_28919880b10f8a98d120671c1990ed9d z2143378224381_2b9cabce4806f6c1f874b101908eb9de   z2143489876209_89071ae322159721e0e6e296c3ba8384

Thầy Vũ Tiến Lưỡng – Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng

3, Phần thứ ba: Đ/c Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch công đoàn nhà trường phát động các nội dung, phong trào thi đua năm học 2020-2021; trình bày dự thảo quy chế thi đua năm học 2020-2021 và thông báo kết quả đăng ký thi đua năm học 2020-2021:

4, Phần thứ tư: Đ/c Nguyễn Thị Hà, Kế toán thông qua báo cáo về công tác thu chi tài chính năm học 2019-2020 và thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020-2021.

5, Phần thứ năm: Đ/c Phạm Thị Thái Ninh, trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của công tác thanh tra nhân dân năm học 2019-2020 và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021

6, Phần thứ sáu: Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết năm học 2020-2021.

7, Phần thứ bảy: Đ/c Đinh Thị Hương, thư ký hội nghị thay mặt đoàn chủ tịch thông qua biên bản hội nghị và dự thảo nghị quyết Hội nghị năm học 2020-2021.

Hội nghị CB, VC, NLĐ và hoạt động của Ban thanh tran nhân dân năm học 2020 -2021 trường THCS Nam Dương đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn một năm học mới thắng lợi mới.

Ban biên tập.