RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY 1/7/2018

Tháng Bảy 1, 2018 2:09 chiều

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng thôn (xóm) Nông thôn mới (Khu dân cư Văn hóa nông thôn mới).

Căn cứ công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 của UBND huyện Nam Trực về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.

Căn cứ Kế hoạch số60/PGDĐT ngày 16/03/2018 của Phòng GD&ĐT về việc tổng ra quân làm vệ sinh môi trường.

Sáng nay 1/7/2018 nhà trường tổng ra quân làm vệ sinh môi trường.

Một số hình ảnh ra quân làm vệ sinh môi trường.

20180701_085820 20180701_085901 20180701_091502 20180701_091533 20180701_091547 FB_IMG_1530415948467 FB_IMG_1530415972889