LỊCH TUẦN 33

Tháng Tư 14, 2019 6:08 chiều

TUẦN 33  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

15/04/18

Bắc, Ninh,  N.Hà

– Nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương.

 

 
BA

16/04/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB.

 

 

– Lớp 9 ôn tập.

 

17/04/19

Bắc, Ninh,  P.Thúy

– Học theo TKB. – Học theo TKB.

 

NĂM

18/04/19

Giang, Huân, N.Hà

– 7h: Thi HSG khối 6; 7 tại trường, khối 8 tại N.Hiền . – Học bù TKB sáng Thứ 5.

– Chấm thi HSG khối 6; 7.

 

SÁU

19/04/19

Bắc, Ninh, P.Thúy

– Học theo TKB.

– Sau T2 hội ý HĐ: 100% CBGVNV.

– Học theo TKB.

 

– Cuối buổi lao động vệ sinh, chăm sóc cây.

BẢY

20/04/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. – Học theo TKB chiều thứ 2.

 

CN

21/04/19

Bắc, Ninh.

 

– Lao động vệ sinh môi trường: Huân.