LỊCH TUẦN 01

Tháng Chín 20, 2019 9:12 sáng

TUẦN 01  – Trọng tâm: Thực hiện chương trình tuần 1, ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. ( 6h45’ vào lớp, 7h tính tiết 1)

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI26/08/19

Bắc, Ninh,  N.Hà

– Chào cờ: 100% CBGVNV.+ Tổ chức HĐNGLL.

+ Triển khai công tác tuần

– Học bình thường.

– Học thêm.
BA27/08/19

Giang, Huân, Bốn

– Học bình thường. – 14h: Họp BCĐ khai giảng.
28/08/19

Bắc, Ninh,  P.Thúy

– Học bình thường. – Học thêm.
NĂM29/08/19

Giang, Huân, N.Hà

– Học bình thường. – Lao động vệ sinh chuẩn bị khai giảng.
SÁU30/08/19

Bắc, Ninh, P.Thúy

– Học bình thường.- Sau T2 hội ý HĐ: 100% CBGVNV. – Học thêm.
BẢY31/08/19

Giang, Huân, Bốn

– Học bình thường. – Học thêm.
CN01/09/19