LỊCH TUẦN 03

Tháng Chín 20, 2019 9:22 sáng

TUẦN 03  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị mọi đk cho trung thu 2019 và kiểm tra đầu năm của PGD.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

09/09/19

Bắc, Ninh,  N.Hà

– Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết 1.

+ Tổ chức HĐNGLL:

– Học theo TKB. ( 11/8 )

– Học thêm theo TKB. Cuối buổi tập luyện trung thu
BA

10/09/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. ( 12/8 ) – Học thêm theo TKB. Cuối buổi tập luyện trung thu.

– 14h: Tổng kết công tác Hội CM tại THCS Đồng Sơn.

11/09/19

Bắc, Ninh,  P.Thúy

– Học theo TKB. ( 13/8 ) – Học thêm theo TKB.

– Cuối buổi tổng duyệt trung thu cùng TH.

NĂM

12/09/19

Giang, Huân, N.Hà

– Học theo TKB. ( 14/8 )

– Chuẩn bị cho trung thu: Các bộ phận theo phân công.

– Dự khai mạc trại thu.

( Ngày 14/8 âm lịch )

SÁU

13/09/19

Bắc, Ninh, P.Thúy

– 7h30’-9h: Tổ chức các hoạt động trò chơi:

– 9h: Hội ý HĐ: 100% CBGVNV.

 

– Học theo TKB sáng. ( Nghỉ )
BẢY

14/09/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. – Học thêm theo TKB.
CN

15/09/19

  – Họp phụ huynh toàn trường.