LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Tháng Mười 14, 2016 8:36 sáng

TUẦN 08  – Trọng tâm: Ổn định tốt sĩ số, nền nếp dạy và học. Duyệt KH các tổ chức trong trường. Tăng cường các HĐNGLL. Chuẩn bị đón SGD kiểm tra đầu năm theo công văn 1029 từ ngày 26/9. Kiểm tra nền nếp của PGD.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

10/10/16

Giang, Hà

– Chào cờ: Nhận xét triển khai công tác tuần.

– Tổ chức HĐNGLL – Lớp 8C.

– Học bình thường.

– Họp kế toán tại PGD: N.Hà.

– Học thêm.
BA

11/10/16

Bắc,  Bốn

– Học bình thường. – Bồi giỏi.

12/10/16

Giang, P.Thúy

– Học bình thường.

– Kiểm tra toàn diện đ/c Huế: Bắc, Hằng.

– Học thêm.
NĂM

13/10/16

Bắc,  Hà

– Học bình thường. – Hội thi GVG cấp trường: Bắc, Huân, Ninh.
SÁU

14/10/16

Giang, Bốn

– Học bình thường.

– Sau T2 hội ý HĐ.

– Kiểm tra chuyên đề công tác Đội đ/c Huyền: Bắc, Ninh, Đ.Hương.

– Học thêm.
BẢY

15/10/16

Bắc, P.Thúy

– Học bình thường. – Bồi giỏi.

– 14h: Duyệt KH Công Đoàn, X-S-Đ-AT, P/cập, Lao động, GD văn nghệ thẩm mỹ, Đạo đức tại Phòng HT: Giang, Bắc, Huân, Ninh, N.Hà, Đ.Hương, Huyền.

CN

16/10/16

   

 

TUAN 08