LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 TỪ 26/10-1/11/2020

Tháng Mười 26, 2020 9:21 sáng
Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP
HAI26/10/20

 

– Chào cờ.- Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng, ThúyHuân
BA27/10/20

 

– Học theo TKB. – Tập huấn CM Lưỡng, N.HàNinh
28/10/20

 

– Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng,BốnHuân
NĂM29/10/20

 

– Học theo TKB.- KS HSG TDTT lần 1 – BD HSG Lưỡng, Thúy Ninh
SÁU30/10/20

 

– Học theo TKB.- Hội ý cuối tuần (sau T2) – Học thêm Lưỡng,N.HàHuân
BẢY31/10/20

 

– Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng, BốnNinh
CN1/11/20