LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Tháng Mười 3, 2016 9:46 chiều

TUẦN 07  – Trọng tâm: Ổn định tốt sĩ số, nền nếp dạy và học. Duyệt KH các tổ chức trong trường. Tăng cường các HĐNGLL. Chuẩn bị đón SGD kiểm tra đầu năm theo công văn 1029 từ ngày 26/9.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

03/10/16

Giang, Hà

– Chào cờ: Nhận xét triển khai công tác tuần.

– Tổ chức HĐNGLL – Lớp 8B.

– Học bình thường.

– Học thêm.
BA

04/10/16

Bắc,  Bốn

– Học bình thường.

– Tập huấn công tác thanh kiểm tra tại Nam Định: Giang.

– Bồi giỏi.

05/10/16

Giang, P.Thúy

– Học bình thường.

– Họp HT tại PGD: Giang.

– Kiểm tra chuyên đề giảng dạy đ/c Liên: Bắc, Ninh, P.Nga.

– Học thêm.
NĂM

06/10/16

Bắc,  Hà

– Học bình thường.

– Kiểm tra chuyên đề giảng dạy đ/c Hiên: Bắc, Huân, Hằng.

– 8h30-9h: Giao lưu VN với TTNT tình thương: Bắc.

– Hội thi GVG cấp trường: Bắc, Huân, Ninh.
SÁU

07/10/16

Giang, Bốn

– Học bình thường.

– Đón Phòng GD kiểm tra tư vấn công tác XD trường chuẩn: Giang, Bắc, Ninh, Huân, N.Hà.

– Học thêm.
BẢY

08/10/16

Bắc, P.Thúy

– Học bình thường.

– Sau T2 hội ý HĐ.

– Bồi giỏi.
CN

09/10/16

   

 

TUAN 07