LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 TỪ 19/10-25/10/2020

Tháng Mười 19, 2020 9:48 sáng
Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP
HAI

19/10/20

 

– Chào cờ. HĐNGLL 9D

– Học theo TKB.

– Học thêm Lưỡng, Thúy

Huân

BA

20/10/20

 

– Học theo TKB. – Kỷ niệm ngày PNVN Lưỡng, N.Hà

Ninh

21/10/20

 

– Học theo TKB.

– Tập huấn ATGT tại SGD

– Học thêm Lưỡng,Bốn

Huân

NĂM

22/10/20

 

– Học theo TKB. – BD HSG

– Hội thi GVG

Lưỡng, Thúy

Ninh

SÁU

23/10/20

 

– Học theo TKB.

– Hội ý cuối tuần (sau T2)

– Học thêm Lưỡng,N.Hà

Huân

BẢY

24/10/20

 

– Học theo TKB. – Học thêm

 

Lưỡng, Bốn

Ninh

CN

25/10/20

– HN CB, CC, VC

– Chia tay đ/c Vũ Việt Bắc