LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 TỪ 12/10- 18/10/2020

Tháng Mười 12, 2020 10:07 sáng
Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP
HAI

12/10/20

 

– Chào cờ

– Học theo TKB.

– Học thêm Lưỡng, Thúy

Huân

BA

13/10/20

 

– Học theo TKB. – Hội thi GVG Lưỡng, N.Hà

Ninh

14/10/20

 

– Học theo TKB.

– Nhận HSVC tại PGD

– Học thêm

– Tập huấn CM (HT+TT)

Lưỡng,Bốn

Huân

NĂM

15/10/20

 

– Học theo TKB.

– Kiểm tra PCGD miền 4 tại PGD (đ/c Huân, Bốn)

– BD HSG

– Đại hội Chi đoàn

Lưỡng, Thúy

Ninh

SÁU

16/10/20

 

– Học theo TKB.

– Hội ý cuối tuần (sau T2)

– Hội thi GVG Lưỡng,N.Hà

Huân

BẢY

17/10/20

 

– Học theo TKB. – Học thêm

 

Lưỡng, Bốn

Ninh

CN

18/10/20