LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 TỪ 3/5-9/5/2021

Tháng Năm 3, 2021 8:37 sáng
Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP
HAI

3/5/21

– Chào cờ

– Học theo TKB.

– Học thêm Lưỡng, Thúy

Huân

BA

4/5/21

– Học theo TKB.   Lưỡng, N.Hà

Ninh

5/5/21

– Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng,Bốn

Huân

NĂM

6/5/21

– Học theo TKB. – Học thêm

– Họp PCT HĐ XTN

Lưỡng, Thúy

Ninh

SÁU

7/5/21

– Thi GĐ4 – Thi GĐ4 Lưỡng,N.Hà

Huân

BẢY

8/5/21

– Thi GĐ4

– Kiểm tra HS L9

– Thi GĐ4

– Kiểm tra HS L9

Lưỡng, Bốn

Ninh

CN

9/5/21