LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 TỪ 19/4- 25/4/2021

Tháng Tư 19, 2021 8:56 sáng
Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP
HAI

19/4/21

– Thi K9: V

– Bồi dưỡng HSG

– Thi K9: A

– Bồi dưỡng HSG

Lưỡng, Thúy

Huân

BA

20/4/21

– Thi K9: T

– Bồi dưỡng HSG

– Ôn tập Lưỡng, N.Hà

Ninh

21/4/21

– Nghỉ giỗ tổ HV. – Nghỉ giỗ tổ HV. Lưỡng,Bốn

Huân

NĂM

22/4/21

– Học theo TKB.

– Chấm thi K9 tại N.Hồng

– Bồi dưỡng HSG

– Tham gia HKPĐ tỉnh

Lưỡng, Thúy

Ninh

SÁU

23/4/21

– Học theo TKB.

– Hội ý hội đồng sau T2

– Học thêm Lưỡng,N.Hà

Huân

BẢY

24/4/21

– Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng, Bốn

Ninh

CN

25/4/21

  – 14h họp PH K9