LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 TỪ 12/4-18/4/2021

Tháng Tư 12, 2021 8:16 sáng
Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP
HAI

12/4/21

– Chào cờ

– Học theo TKB.

– Học thêm Lưỡng, Thúy

Huân

BA

13/4/21

– Học theo TKB. – Tập huấn HSG TDTT Lưỡng, N.Hà

Ninh

14/4/21

– Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng,Bốn

Huân

NĂM

15/4/21

– Học theo TKB. – Tập huấn HSG TDTT Lưỡng, Thúy

Ninh

SÁU

16/4/21

– Học theo TKB.

– Hội ý hội đồng sau T2

– Học thêm Lưỡng,N.Hà

Huân

BẢY

17/4/21

– Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng, Bốn

Ninh

CN

18/4/21

  – 14h nhận đề thi tại PGD.