LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Tháng Sáu 27, 2020 3:59 chiều
Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP
HAI

29/6/20

 

– Chào cờ

– Học theo TKB.

 

– Ôn thi K9

– Nộp hồ sơ xét CNTN

– Duyệt lên lớp K8

– Đánh giá chuẩn GV

Bắc, Huân Thúy
BA

30/6/20

 

– Học theo TKB. – Duyệt lên lớp K7

– Đánh giá chuẩn GV

Lưỡng, Ninh N.Hà

01/7/20

 

– Học theo TKB. – Ôn thi K9

– Duyệt lên lớp K6

– Đánh giá chuẩn GV

Bắc, Huân

Bốn

NĂM

02/7/20

 

– Học theo TKB. – Họp HĐ bình xét thi đua cuối năm Lưỡng, Ninh Thúy
SÁU

03/7/20

 

– Học theo TKB.

– Hội ý cuối tuần (sau T2)

– Ôn thi K9 Bắc, Huân

N.Hà

BẢY

04/7/20

 

– Chuẩn bị họp CMHS K6,7,8 và Lễ tổng kết năm học. – Chuẩn bị họp CMHS K6,7,8 và Lễ tổng kết năm học. Lưỡng, Ninh Bốn
CN

05/7/20

  Họp cha mẹ HS K6,7,8 BGH