LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 TỪ 8/3-14/3/2021

Tháng Ba 8, 2021 7:43 sáng
Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP
HAI8/3/21 – Chào cờ- Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng, ThúyHuân
BA9/3/21 – Học theo TKB.- Thi TDTT cấp huyện – Họp HT tại PGD

– Lao động

Lưỡng, N.HàNinh
10/3/21 – Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng,BốnHuân
NĂM11/3/21 – Học theo TKB. – Bồi dưỡng HSG Lưỡng, Thúy Ninh
SÁU12/3/21 – Học theo TKB.- Hội ý hội đồng sau T2 – Lao động Lưỡng,N.HàHuân
BẢY13/3/21 – Học theo TKB.- Đón đoàn KT NTM – Học thêm Lưỡng, BốnNinh
CN14/3/21