LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 TỪ 14/9 – 20/9

Tháng Chín 14, 2020 11:08 sáng
Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP
HAI

14/9/20

 

– Chào cờ

– Học theo TKB.

 

– Học thêm

– Nộp KH môn học (các tổ CM)

Bắc, Thúy
BA

15/9/20

 

– Học theo TKB. – Làm phổ cập Lưỡng, N.Hà

16/9/20

 

– Học theo TKB.

– Duyệt KH dạy thêm tại PGD (đc Bắc)

– Học thêm Bắc,Bốn
NĂM

17/9/20

 

– Học theo TKB. – Học tập nhiệm vụ năm học Lưỡng, Thúy
SÁU

18/9/20

 

– Học theo TKB.

– Hội ý cuối tuần (sau T2)

– Học thêm

– Tổng kết HCMHS tại THCS Hồng Quang.

 

Bắc,N.Hà
BẢY

19/9/20

 

– Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng, Bốn
CN

20/9/20