LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Tháng Mười Một 27, 2016 7:46 chiều

TUẦN 15  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Ôn tập chuẩn bị thi HKI. Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tiếp tục tập trung tốt cho việc XD chuẩn: Làm hồ sơ, xây dựng cơ sở v/c cảnh quan trường lớp.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

28/11/16

Giang, Hà

– Chào cờ: Nhận xét triển khai công tác tuần.

– Tổ chức HĐNGLL – Lớp 6B.

– Học bình thường.

– Học thêm.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

BA

29/11/16

Bắc,  Bốn

– Học bình thường.

– Kiểm tra nội bộ GV: Bắc.

– Bồi giỏi.

– 14h: Họp tại Phòng HT: Giang, Bắc, Huân, Ninh, N.Hà.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

30/11/16

Giang, P.Thúy

– Học bình thường. – Học thêm.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

NĂM

01/12/16

Bắc,  Hà

– Học bình thường.

– Kiểm tra nội bộ GV: Bắc.

– Bồi giỏi.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

SÁU

02/12/16

Giang, Bốn

– Học bình thường.

– Sau T2 hội ý HĐ.

– Học thêm.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

BẢY

03/12/16

Bắc, P.Thúy

– Học bình thường. – Bồi giỏi.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

CN

04/12/16