LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Tháng Mười Một 21, 2016 10:14 sáng

TUẦN 14  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tiếp tục tập trung cao độ cho việc XD chuẩn: Làm hồ sơ, xây dựng cơ sở v/c cảnh quan trường lớp.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

21/11/16

Giang, Hà

– Chào cờ: Nhận xét triển khai công tác tuần.

– Tổ chức HĐNGLL – Lớp 8A.

– Học bình thường.

– Học thêm.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

BA

22/11/16

Bắc,  Bốn

– Học bình thường. – Bồi giỏi.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

23/11/16

Giang, P.Thúy

– Học bình thường. – Học thêm.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

NĂM

24/11/16

Bắc,  Hà

– Học bình thường. – Thi GVDG cấp trường: Bắc.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

SÁU

25/11/16

Giang, Bốn

– Học bình thường.

– Sau T2 hội ý HĐ.

– Học thêm.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

BẢY

26/11/16

Bắc, P.Thúy

– Học bình thường. – Bồi giỏi.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

CN

27/11/16