LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Tháng Mười Một 16, 2016 7:10 sáng

TUẦN 13  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT chào mừng ngày 20/11. Tiếp tục tập trung cao độ cho việc XD chuẩn: Làm hồ sơ, xây dựng cơ sở v/c cảnh quan trường lớp.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

14/11/16

Giang, Hà

– Chào cờ: Nhận xét triển khai công tác tuần.

– Tổ chức HĐNGLL – Lớp 7D.

– Học bình thường.

– Học thêm.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

BA

15/11/16

Bắc,  Bốn

– Học bình thường.

– PGD kiểm tra công tác XD chuẩn.

– 14h-15h: Họp chi bộ.

– 15h30’: Lao động làm vườn cây thuốc nam – CBGVNV, BĐDCMHS, HS.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

16/11/16

Giang, P.Thúy

– Học bình thường. – Tổ chức các hoạt động chào mừng 20/11: Bắc.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

NĂM

17/11/16

Bắc,  Hà

– Học bình thường. – Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11: Bắc.

– 15h: Họp tại Phòng HT: Giang, Bắc, Huân, Ninh, N.Hà.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

SÁU

18/11/16

Giang, Bốn

– Học bình thường.

– Sau T2 hội ý HĐ.

– Học thêm.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

BẢY

19/11/16

Bắc, P.Thúy

– Học bình thường. – Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11: Bắc.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

CN

20/11/16

– 7h30’: Tổ chức chào mừng 20/11 và Tuần lễ VHGD Nam Trực lần V: – 15h – 16h: Các lớp tổ chức chào mừng 20/11: GVCN, BĐDCM lớp, HS.