LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Tháng Mười Một 7, 2016 11:09 sáng

TUẦN 12  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Chuẩn bị các hoạt động VHVN, TDTT chào mừng ngày 20/11. Tiếp tục tập trung cao độ cho việc XD chuẩn: Làm hồ sơ, xây dựng cơ sở v/c cảnh quan trường lớp.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

07/11/16

Giang, Hà

– Chào cờ: Nhận xét triển khai công tác tuần.

– Tổ chức HĐNGLL – Lớp 7C.

– Học bình thường.

– 9h: Họp BHYT tại xã: Giang, Bắc, Huân.

– Học thêm.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

BA

08/11/16

Bắc,  Bốn

– Học bình thường. – Bồi giỏi.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

09/11/16

Giang, P.Thúy

– Học bình thường.

– 10h: Báo cáo kết quả kiểm tra tiêu chuẩn 4 tại phòng HT: Huân, P.Nga.

– Duyệt GV đi đến tại PGD: N.Hà.

– Học thêm.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

NĂM

10/11/16

Bắc,  Hà

– Học bình thường.

– Kiểm tra toàn diện đ/c Lan, Lê: Bắc, Huân, Ninh, P.Nga.

– Họp Kế toán tại PGD: N.Hà.

– Thi GVDG cấp trường: Bắc.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

SÁU

11/11/16

Giang, Bốn

– Học bình thường.

– Sau T2 hội ý HĐ.

– Kiểm tra toàn diện đ/c L.Thúy: Bắc, Huân.

– Học thêm.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

BẢY

12/11/16

Bắc, P.Thúy

– Học bình thường.

– Kiểm tra chuyên đề đ/c H.Hiền: Bắc, Ninh, V.Hương.

– Đón PGD kiểm tra công tác XD chuẩn: BGH, các đ/c phụ trách 5 tiêu chuẩn.

– Bồi giỏi.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

CN

13/11/16

   

TUAN 12