LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Tháng Mười 31, 2016 7:33 sáng

TUAN 11TUAN 11

TUẦN 11  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tiếp tục tập trung cao độ cho việc XD chuẩn: Làm hồ sơ, xây dựng cơ sở v/c cảnh quan trường lớp.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

31/10/16

Giang, Hà

– Chào cờ: Nhận xét triển khai công tác tuần.

– Tổ chức HĐNGLL – Lớp 7B.

– Phát động các hoạt động chào mừng 20/11: Bắc.

– Học bình thường.

– 14h: Toàn trường chấm bài khảo sát gđ I, tiếp tục làm chuẩn quốc gia: Bắc.
BA

01/11/16

Bắc,  Bốn

– Học bình thường.

– Nộp hồ sơ thi KHKT: Đ.Hương.

– 14h: Kiểm tra hồ sơ xây dựng chuẩn quốc gia: 100% CBGVNV.

02/11/16

Giang, P.Thúy

– Học bình thường. – Học thêm.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

NĂM

03/11/16

Bắc,  Hà

– Học bình thường. – Thi GVDG cấp trường: Bắc.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

SÁU

04/11/16

Giang, Bốn

– Học bình thường.

– Sau T2 hội ý HĐ.

– Báo cáo kết quả khảo sát về PGD: Bắc.

– Học thêm.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

BẢY

05/11/16

Bắc, P.Thúy

– Học bình thường.

– Thi KHKT tại N.Đào: Bắc.

– Bồi giỏi.

– Tiếp tục hoàn thiện việc XD chuẩn QG.

CN

06/11/16