LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Tháng Chín 26, 2016 10:08 sáng

TUẦN 06  – Trọng tâm: Ổn định tốt sĩ số, nền nếp dạy và học. Duyệt KH các tổ chức trong trường. Tăng cường các HĐNGLL. Chuẩn bị đón SGD kiểm tra đầu năm theo công văn 1029 từ ngày 26/9.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

26/09/16

Giang, Hà

– Chào cờ: Nhận xét triển khai công tác tuần.- Tổ chức HĐNGLL – Lớp 8A.- Học bình thường.- Ký duyệt KHCM: Giang, Bắc, Huân, Ninh. – Học thêm.
BA

27/09/16

Bắc,  Bốn

– Học bình thường. – Bồi giỏi.- 14h: Tập huấn ra đề trắc nghiệm SGD tổ chức: Bắc.

28/09/16

Giang, P.Thúy

– Học bình thường. – Học thêm.
NĂM

29/09/16

Bắc,  Hà

– Học bình thường. – 14h: Họp chuyên môn: Triển khai công tác CM, thông qua các loại biểu điểm thi đua, CBGV nộp cam kết thực hiện nhiệm vụ được giao: Bắc, Huân, Ninh.
SÁU

30/09/16

Giang, Bốn

– Học bình thường.- Sau T2 hội ý HĐ. – Học thêm.- 16h: Duyệt KH Đoàn TN, Đội TN tại Phòng HT: Giang, Bắc, Ninh, Huân, Đ.Hương, Huyền.
BẢY

01/10/16

Bắc, P.Thúy

– Học bình thường. – 14h: Hội nghị CBVC: Huân.
CN02/10/16