LỊCH TUẦN 29

TUẦN 29  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 18/03/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết sau tiết chào…

LỊCH TUẦN 28

TUẦN 28  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Ôn tập khảo sát gđIII đạt và vượt chỉ tiêu. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 11/03/18 Bắc, Ninh,  N.Hà

LỊCH TUẦN 27

TUẦN 27  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Ôn tập khảo sát gđIII đạt và vượt chỉ tiêu. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Kỷ niệm 08/3. Ngày SÁNG CHIỀU

LỊCH TUẦN 26

TUẦN 26  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Ôn tập gđIII. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 25/02/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết…

LỊCH TUẦN 25

TUẦN 25  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học sau nghỉ tết. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 18/02/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết…

LỊCH TUẦN 24

TUẦN 24  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học sau nghỉ tết. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 11/02/18 Bắc, Ninh,  N.Hà -…

LỊCH TUẦN 23

TUẦN 23  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Triển khai KH nghỉ tết Nguyên Đán an toàn tuyệt đối. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 28/01/18 Bắc, Ninh,  N.Hà

LỊCH TUẦN 22

TUẦN 22  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tuyên truyền công tác an toàn dịp nghỉ tết Nguyên Đán. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 21/01/18 Bắc, Ninh,  N.Hà

LỊCH TUẦN 21

TUẦN 21  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Phối hợp tổ chức lễ hội Đền Gin với địa phương. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 14/01/18 Bắc, Ninh,  N.Hà

LỊCH TUẦN 20

TUẦN 20  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Phối hợp tổ chức lễ hội Đền Gin với địa phương. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 07/01/18 Bắc, Ninh,  N.Hà