LỊCH TUẦN 17

TUẦN 17  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tập trung cho giờ thi GVG cấp tỉnh của đ/c L.Thúy. Ngày SÁNG CHIỀU HAI17/12/18 Bắc, Ninh,  N.Hà

LỊCH TUẦN 16

TUẦN 16  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 10/12/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết sau giờ chào cờ. +…

LỊCH TUẦN 15

TUẦN 15  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 03/12/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết sau giờ chào cờ. +…

LỊCH TUẦN 14

TUẦN 14  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 26/11/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết sau giờ chào cờ. +…

LỊCH TUẦN 13

TUẦN 13  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tổ chức kỷ niệm 20/11 và Tuần lễ VHGD lần 7. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 19/11/18 Bắc, Ninh,  N.Hà

LỊCH TUẦN 12

TUẦN 12  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tổ chức các hoạt động chào mừng 20/11 và Tuần lễ VHGD lần 7. Ngày SÁNG CHIỀU

LỊCH TUẦN 11

TUẦN 11  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tham gia SHCM miền 4 đạt kết quả theo KH. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 05/11/18 Bắc, Ninh,  N.Hà -…

LỊCH TUẦN 10

TUẦN 10  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11. Ngày SÁNG CHIỀU HAI29/10/18 Bắc, Ninh,  N.Hà -…

LỊCH TUẦN 9

TUẦN 09  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Khảo sát CL gđ I đạt và vượt chỉ tiêu giao. Ngày SÁNG CHIỀU HAI22/10/18Bắc, Ninh,  N.Hà

LỊCH TUẦN 8

TUẦN 08  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị các đk đón kiểm tra chuyên ngành của PGD. Ngày SÁNG CHIỀU HAI15/10/18 Bắc, Ninh,  N.Hà