LỊCH TUẦN 12

TUẦN 12  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, các hoạt động chào mừng 20/11 và Tuần lễ VHGD…

LỊCH TUẦN 11

TUẦN 11  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị KH tổ chức hội khỏe Phù Đổng cấp trường và các hoạt động chào mừng 20/11,…

LỊCH TUẦN 10

TUẦN 10  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11. Chuẩn bị các đk đón kiểm tra đột…

LỊCH TUẦN 09

TUẦN 09  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Khảo sát CL gđ I đạt và vượt chỉ tiêu giao. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 21/10/19 Bắc – Chào…

LỊCH TUẦN 08

TUẦN 08  – Trọng tâm: Ôn tập chuẩn bị khảo sát gđI. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị các đk đón kiểm tra phổ cập, nền nếp của PGD. Ngày SÁNG CHIỀU HAI14/10/19 Bắc 

LỊCH TUẦN 07

TUẦN 07  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị các đk đón kiểm tra chuyên ngành của PGD. Ngày SÁNG CHIỀU HAI07/10/18 Bắc – Chào…

LỊCH TUẦN 06

TUẦN 06  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị các đk đón kiểm tra đầu năm của PGD. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 30/09/19 Bắc  – Chào…

LỊCH TUẦN 05

TUẦN 05  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị tốt cho kiểm tra đầu năm của PGD. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 23/09/19 Bắc, Ninh,  N.Hà -…

LỊCH TUẦN 04

TUẦN 04  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị cho kiểm tra đầu năm của PGD. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 16/09/19 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào…

LỊCH TUẦN 03

TUẦN 03  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị mọi đk cho trung thu 2019 và kiểm tra đầu năm của PGD. Ngày SÁNG