LỊCH TUẦN 22

TUẦN 22  – Trọng tâm: Triển khai công tác nghỉ tết 2020 an toàn tuyệt đối. Ổn định nền nếp dạy và học sau tết. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 27/01/20 Giang, Thành – Nghỉ tết 2020 – Nghỉ tết 2020 BA 28/01/20 Bắc, Thành

LỊCH TUẦN 21

TUẦN 21  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Lên KH và triển khai công tác nghỉ tết 2020 an toàn tuyệt đối. Ngày SÁNG CHIỀU

LỊCH TUẦN 20

TUẦN 20  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 06/01/20 Bắc,  – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết. + Tổ chức HĐNGLL: – Học theo TKB.

LỊCH TUẦN 19

TUẦN 19  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Nghỉ tết dương lịch an toàn tuyệt đối. Ngày SÁNG CHIỀU HAI30/12/19 Bắc,  – Chào cờ: 100% CBGVNV…

LỊCH TUẦN 18

TUẦN 18  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI23/12/19 Bắc,  – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết.+ Tổ chức HĐNGLL – Học theo TKB.

LỊCH TUẦN 17

TUẦN 17  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tập trung cho khảo sát kỳ I đạt và vượt chỉ tiêu giao. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 16/12/19 Bắc

LỊCH TUẦN 16

TUẦN 16  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Tăng cường ôn tập. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 09/12/19 Bắc  – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết. + Tổ chức…

LỊCH TUẦN 15

TUẦN 15  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 02/12/19 Bắc – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết sau giờ chào cờ. + Tổ chức…

LỊCH TUẦN 14

TUẦN 14  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị các đk thi HSG lớp 9 đạt và vượt chỉ tiêu. Ngày SÁNG CHIỀU HAI25/11/19 Bắc, 

LỊCH TUẦN 13

TUẦN 13  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tổ chức kỷ niệm 20/11 và Tuần lễ VHGD lần 8. Ngày SÁNG CHIỀU HAI18/11/19 Bắc,  – Chào…