1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

TUẦN 04  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học.  Ngày SÁNG CHIỀU HAI 17/09/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có mặt. + Tổ chức HĐNGLL. + Triển khai công tác tuần. – Học bình thường. – Học…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

TUẦN 03  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Tập huấn chuyên môn, học tập nhiệm vụ năm học, cam kết chất lượng. Ngày SÁNG CHIỀU HAI11/09/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

TUẦN 02  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng, tập huấn chuyên môn và họp CMHS. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 04/09/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

TUẦN 01  – Trọng tâm: Ổn định tổ chức, sĩ số, nền nếp dạy và học.  Ngày SÁNG CHIỀU HAI 28/08/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có mặt. + Giới thiệu CB, GV, NV + Triển khai công tác tuần. – Học…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 21-26/8/2017

TUẦN 04  – Trọng tâm: Ôn tập hè, ổn định biên chế lớp, tiếp tục lao động vệ sinh trang trí cảnh quan trường lớp chuẩn bị năm học mới. Các bộ phận triển khai thực hiện các nhiệm vụ được…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH TUẦN TỪ NGÀY 14/8 ĐẾN NGÀY 19/8

TUẦN 03  – Trọng tâm: Tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 17 – 20. Ôn tập hè, lao động vệ sinh trang trí cảnh quan trường lớp chuẩn bị năm học mới. Các bộ phận triển khai…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 7/8/2017 ĐẾN 12/8/2017

TUẦN 02  – Trọng tâm: Ôn tập hè, lao động vệ sinh trang trí cảnh quan trường lớp chuẩn bị năm học mới. Các bộ phận triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 07/08/17 Bắc, Ninh, …
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

TUẦN 39  – Trọng tâm: Chuẩn bị tốt các đk cho Tổng kết năm học, duy trì tốt nền nếp ôn thi vào 10, các lớp, các bộ phận bàn giao CSVC cuối năm, triển khai KH nghỉ hè 2017.
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

TUẦN 38  – Trọng tâm: Chuẩn bị tốt các đk cho XTN, duy trì tốt nền nếp ôn thi vào 10, tập trung chuẩn bị mọi đk cho tổng kết năm học, các lớp, các bộ phận chuẩn bị bàn giao…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

TUẦN 37  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tổ chức kiểm tra chất lượng cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu. Kiểm tra nền nếp cuối năm. Hoàn thiện hồ sơ. Tập huần thi giai điệu…