1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

TUẦN 22  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tham gia Hội thi GVDG cấp tỉnh. Chuẩn bị tốt các đk cho KH nghỉ tết Nguyên đán. Ngày
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

TUẦN 21  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Sơ kết HK I. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 09/01/17 Giang, Huân, N.Hà – Chào cờ: Nhận xét triển khai công tác…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

TUẦN 20  – Trọng tâm: Thực hiện chương trình kỳ II. Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tổng hợp đánh giá xếp loại HK I. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 02/01/17 Giang, Huân,…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

TUẦN 19  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 26/12/16 Giang, Huân, N.Hà – Chào cờ: Nhận xét triển…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

TUẦN 18  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tiếp tục tập trung tốt cho việc XD chuẩn: Làm hồ sơ, xây dựng cơ sở v/c cảnh quan trường lớp….
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

TUẦN 17  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Khảo sát HKI đúng quy chế  – Đạt và vượt chỉ tiêu. Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tiếp tục tập trung tốt cho việc XD…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

TUẦN 16  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Ôn tập chuẩn bị thi HKI. Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tiếp tục tập trung tốt cho việc XD chuẩn: Làm hồ sơ, xây dựng…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

TUẦN 15  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Ôn tập chuẩn bị thi HKI. Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tiếp tục tập trung tốt cho việc XD chuẩn: Làm hồ sơ, xây dựng…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

TUẦN 14  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tiếp tục tập trung cao độ cho việc XD chuẩn: Làm hồ sơ, xây dựng cơ sở v/c cảnh quan trường lớp. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 21/11/16 Giang, Hà
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

TUẦN 13  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT chào mừng ngày 20/11. Tiếp tục tập trung cao độ cho việc XD chuẩn: Làm hồ sơ, xây dựng cơ sở…