1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH SÔNG TÁC TUẦN 8

TUẦN 08  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Kiểm tra nội bộ. Ôn tập gđ I. Tiếp tục hoàn thiện X – S – Đ – AT. BCHCĐ tổ chức chào mừng ngày 20/10. Ngày
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

TUẦN 07  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Kiểm tra nội bộ. Tập huấn KĐCL. BCHCĐ phát động thi đua chào mừng ngày 20/10. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 09/10/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

TUẦN 06  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tập trung cao độ cho việc xây dựng Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn, tổ chức giải bóng đá thiếu niên và tham gia tết trung…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

TUẦN 05  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tập trung cao độ cho việc xây dựng Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn, tổ chức giải bóng đá thiếu niên nhân dịp tết trung thu…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

TUẦN 04  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học.  Ngày SÁNG CHIỀU HAI 17/09/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có mặt. + Tổ chức HĐNGLL. + Triển khai công tác tuần. – Học bình thường. – Học…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

TUẦN 03  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Tập huấn chuyên môn, học tập nhiệm vụ năm học, cam kết chất lượng. Ngày SÁNG CHIỀU HAI11/09/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

TUẦN 02  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng, tập huấn chuyên môn và họp CMHS. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 04/09/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

TUẦN 01  – Trọng tâm: Ổn định tổ chức, sĩ số, nền nếp dạy và học.  Ngày SÁNG CHIỀU HAI 28/08/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có mặt. + Giới thiệu CB, GV, NV + Triển khai công tác tuần. – Học…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 21-26/8/2017

TUẦN 04  – Trọng tâm: Ôn tập hè, ổn định biên chế lớp, tiếp tục lao động vệ sinh trang trí cảnh quan trường lớp chuẩn bị năm học mới. Các bộ phận triển khai thực hiện các nhiệm vụ được…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH TUẦN TỪ NGÀY 14/8 ĐẾN NGÀY 19/8

TUẦN 03  – Trọng tâm: Tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 17 – 20. Ôn tập hè, lao động vệ sinh trang trí cảnh quan trường lớp chuẩn bị năm học mới. Các bộ phận triển khai…