1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

TUẦN 15  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Ôn tập chuẩn bị thi HKI. Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tiếp tục tập trung tốt cho việc XD chuẩn: Làm hồ sơ, xây dựng…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

TUẦN 14  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tiếp tục tập trung cao độ cho việc XD chuẩn: Làm hồ sơ, xây dựng cơ sở v/c cảnh quan trường lớp. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 21/11/16 Giang, Hà
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

TUẦN 13  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT chào mừng ngày 20/11. Tiếp tục tập trung cao độ cho việc XD chuẩn: Làm hồ sơ, xây dựng cơ sở…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

TUẦN 12  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Chuẩn bị các hoạt động VHVN, TDTT chào mừng ngày 20/11. Tiếp tục tập trung cao độ cho việc XD chuẩn: Làm hồ sơ, xây dựng cơ sở…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

TUAN 11TUAN 11 TUẦN 11  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tiếp tục tập trung cao độ cho việc XD chuẩn: Làm hồ sơ, xây dựng cơ sở v/c cảnh quan trường lớp. Ngày
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

TUAN 09 TUẦN 09  – Trọng tâm: Ổn định tốt sĩ số, nền nếp dạy và học. Tăng cường các HĐNGLL, chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Đón PGD kiểm tra nền nếp. Buổi sáng 7h vào lớp, 7h15…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

TUẦN 08  – Trọng tâm: Ổn định tốt sĩ số, nền nếp dạy và học. Duyệt KH các tổ chức trong trường. Tăng cường các HĐNGLL. Chuẩn bị đón SGD kiểm tra đầu năm theo công văn 1029 từ ngày 26/9….
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

TUẦN 07  – Trọng tâm: Ổn định tốt sĩ số, nền nếp dạy và học. Duyệt KH các tổ chức trong trường. Tăng cường các HĐNGLL. Chuẩn bị đón SGD kiểm tra đầu năm theo công văn 1029 từ ngày 26/9.
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

TUẦN 06  – Trọng tâm: Ổn định tốt sĩ số, nền nếp dạy và học. Duyệt KH các tổ chức trong trường. Tăng cường các HĐNGLL. Chuẩn bị đón SGD kiểm tra đầu năm theo công văn 1029 từ ngày 26/9.