1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

TUẦN 37  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tổ chức kiểm tra chất lượng cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu. Kiểm tra nền nếp cuối năm. Hoàn thiện hồ sơ. Tập huần thi giai điệu…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

TUẦN 36  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tổ chức kiểm tra gđIV đạt và vượt chỉ tiêu.Kiểm tra nền nếp cuối năm. Nghỉ lễ tuyệt đối an toàn. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 01/05/17 Bắc, Ninh,  N.Hà -…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LICH CÔNG TÁC TUẦN 35

TUẦN 35  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Ôn tập chuẩn bị kiểm tra gđIV.Kiểm tra nền nếp cuối năm. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 24/04/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LICH CÔNG TÁC TUẦN 34

TUẦN 34  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Sinh hoạt chuyên môn nâng cao chất lượng, tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Thi HSG 6;7;8 đạt và vượt chỉ tiêu. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 17/04/17 Bắc,…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

TUẦN 33  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Sinh hoạt chuyên môn nâng cao chất lượng, tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Chuẩn bị tốt các đk cho khảo sát K9. Ngày SÁNG CHIỀU
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

TUẦN 31  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Sinh hoạt chuyên môn nâng cao chất lượng, tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Chuẩn bị các đk cho ôn tập K9. Ngày SÁNG CHIỀU HAI03/04/17 Giang, Huân,…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

TUẦN 30  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Sinh hoạt chuyên môn nâng cao chất lượng, tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Ngày SÁNG CHIỀU HAI27/03/17 Giang, Huân, N.Hà – Chào cờ: Nhận xét…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

TUẦN 29  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tổ chức đón Bằng công nhận chuẩn quốc gia thành công như ý. Các hoạt động khác đều diễn ra bình thường. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 20/03/17 Giang,…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

TUẦN 28  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tiếp tục tổ chức việc SHCM nâng cao chất lượng. Chuẩn bị các đk đón chuẩn vào 25/3. Ngày SÁNG
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

TUẦN 27  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Ôn tập tổ chức kiểm tra gđ III đúng quy định đạt và vượt chỉ tiêu giao – Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tiếp tục…