1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

TUAN 09 TUẦN 09  – Trọng tâm: Ổn định tốt sĩ số, nền nếp dạy và học. Tăng cường các HĐNGLL, chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Đón PGD kiểm tra nền nếp. Buổi sáng 7h vào lớp, 7h15…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

TUẦN 08  – Trọng tâm: Ổn định tốt sĩ số, nền nếp dạy và học. Duyệt KH các tổ chức trong trường. Tăng cường các HĐNGLL. Chuẩn bị đón SGD kiểm tra đầu năm theo công văn 1029 từ ngày 26/9….
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

TUẦN 07  – Trọng tâm: Ổn định tốt sĩ số, nền nếp dạy và học. Duyệt KH các tổ chức trong trường. Tăng cường các HĐNGLL. Chuẩn bị đón SGD kiểm tra đầu năm theo công văn 1029 từ ngày 26/9.
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

TUẦN 06  – Trọng tâm: Ổn định tốt sĩ số, nền nếp dạy và học. Duyệt KH các tổ chức trong trường. Tăng cường các HĐNGLL. Chuẩn bị đón SGD kiểm tra đầu năm theo công văn 1029 từ ngày 26/9.
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

TUẦN 05  – Trọng tâm: Ổn định tốt sĩ số, nền nếp dạy và học sau trung thu. Họp HĐTĐ và duyệt KH đầu mối, cá nhân. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 19/09/16 Giang, Hà – Chào cờ: Nhận xét triển khai công tác…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Trọng tâm: Duy trì tốt sĩ số, nền nếp dạy và học. Chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức Trung thu đạt kết quả hơn năm trước. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 12/09/16 Giang, Hà – Chào cờ: Nhận xét triển khai công…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

TUAN 03 (1) TUẦN 02  – Trọng tâm: Tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học. Duy trì tốt sĩ số, nền nếp dạy và học. Chuẩn bị các điều kiện cho Họp CMHS…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

TUAN 02 TUẦN 02  – Trọng tâm: Duy trì tốt sĩ số, nền nếp dạy và học. Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 29/08/16 Giang, Hà -…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

TUAN 01 (2) TUẦN 01  – Trọng tâm: Ổn định tổ chức, sĩ số, nền nếp dạy và học. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 22/08/16 Giang, Hà – Chào cờ: + Triển khai công tác tuần: Đ/c…