LỊCH TUẦN 27

TUẦN 27 (TUẦN 4 SAU COVID 19) Trọng tâm: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19 Nâng cao chất lượng dạy và học trong từng giờ dạy, tăng cường dự giờ thăm lớp của BGH theo chương…

LỊCH TUẦN 26

TUẦN 26 (TUẦN 3 SAU COVID 19) Trọng tâm: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19 Nâng cao chất lượng dạy và học trong từng giờ dạy, tăng cường dự giờ thăm lớp của BGH theo chương…

LỊCH TUẦN 25

TUẦN 25 Trọng tâm: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19 Nâng cao chất lượng dạy và học trong từng giờ dạy, tăng cường dự giờ thăm lớp của BGH theo chương trình giảm tải. Duy trì nền…

LỊCH TUẦN 2

TUẦN CORONA 2  – Trọng tâm: Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch sốt vi rút corona. CBGVNV thường trực điện thoại, làm việc cá nhân, theo dõi sát tình hình HS báo cáo kịp…

LỊCH TUẦN 23

TUẦN CORONA  – Trọng tâm: Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch sốt vi rút corona. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 03/02/20 Bắc,  – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết. – Tổ chức HĐNGLL. – Học theo TKB. -…

LỊCH TUẦN 22

TUẦN 22  – Trọng tâm: Triển khai công tác nghỉ tết 2020 an toàn tuyệt đối. Ổn định nền nếp dạy và học sau tết. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 27/01/20 Giang, Thành – Nghỉ tết 2020 – Nghỉ tết 2020 BA 28/01/20 Bắc, Thành

LỊCH TUẦN 21

TUẦN 21  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Lên KH và triển khai công tác nghỉ tết 2020 an toàn tuyệt đối. Ngày SÁNG CHIỀU

LỊCH TUẦN 20

TUẦN 20  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 06/01/20 Bắc,  – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết. + Tổ chức HĐNGLL: – Học theo TKB.

LỊCH TUẦN 19

TUẦN 19  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Nghỉ tết dương lịch an toàn tuyệt đối. Ngày SÁNG CHIỀU HAI30/12/19 Bắc,  – Chào cờ: 100% CBGVNV…

LỊCH TUẦN 18

TUẦN 18  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI23/12/19 Bắc,  – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết.+ Tổ chức HĐNGLL – Học theo TKB.