lich-cong-tac-tuan1-120x123

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 TỪ 3/5-9/5/2021

Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP HAI 3/5/21 – Chào cờ – Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng, Thúy Huân BA 4/5/21 – Học theo TKB.   Lưỡng, N.Hà Ninh TƯ 5/5/21 – Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng,Bốn Huân NĂM 6/5/21
lich-cong-tac-tuan1-120x123

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 TỪ 26/4-2/5/2021

Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP HAI 26/4/21 – Chào cờ – Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng, Thúy Huân BA 27/4/21 – Thi K9: T – Bồi dưỡng HSG – Bồi dưỡng HSG Lưỡng, N.Hà Ninh TƯ 28/4/21 – Thi HSG…
lich-cong-tac-tuan1-120x123

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 TỪ 19/4- 25/4/2021

Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP HAI 19/4/21 – Thi K9: V – Bồi dưỡng HSG – Thi K9: A – Bồi dưỡng HSG Lưỡng, Thúy Huân BA 20/4/21 – Thi K9: T – Bồi dưỡng HSG – Ôn tập Lưỡng, N.Hà Ninh
lich-cong-tac-tuan1-120x123

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 TỪ 12/4-18/4/2021

Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP HAI 12/4/21 – Chào cờ – Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng, Thúy Huân BA 13/4/21 – Học theo TKB. – Tập huấn HSG TDTT Lưỡng, N.Hà Ninh TƯ 14/4/21 – Học theo TKB. -…
lich-cong-tac-tuan1-120x123

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 TỪ 5/4-11/4/2021

Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP HAI 5/4/21 – Chào cờ – Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng, Thúy Huân BA 6/4/21 – Học theo TKB. – Tập huấn HSG TDTT Lưỡng, N.Hà Ninh TƯ 7/4/21 – Học theo TKB. -…
lich-cong-tac-tuan1-120x123

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 TỪ 29/3-4/4/2021

Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP HAI29/3/21 – Chào cờ- Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng, ThúyHuân BA30/3/21 – Học theo TKB. – Tập huấn HSG TDTT Lưỡng, N.HàNinh TƯ31/3/21 – Học theo TKB. -…
lich-cong-tac-tuan1-120x123

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 TỪ 22/3-28/3/2021

Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP HAI 22/3/21 – Học theo TKB. – Đ/c L.Thúy chấm thi HSG tại SGD – Học thêm Lưỡng, Thúy Huân BA 23/3/21 – Học theo TKB. – Tập huấn HSG TDTT – Tập huấn HSG…
lich-cong-tac-tuan1-120x123

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 TỪ 15/3-21/3/2021

Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP HAI 15/3/21 – Học theo TKB. – Nhận đề tại PGD – Thi K8+9 Lưỡng, Thúy Huân BA 16/3/21 – Học theo TKB. – Thi TDTT cấp huyện – Thi K6+7 Lưỡng, N.Hà Ninh TƯ 17/3/21 -…
lich-cong-tac-tuan1-120x123

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 TỪ 8/3-14/3/2021

Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP HAI8/3/21 – Chào cờ- Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng, ThúyHuân BA9/3/21 – Học theo TKB.- Thi TDTT cấp huyện – Họp HT tại PGD – Lao động Lưỡng, N.HàNinh
lich-cong-tac-tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 TỪ 1/3-7/3/2021

Ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GH+VP HAI 1/3/21   – Học theo TKB. – Học thêm Lưỡng, Thúy Huân BA 2/3/21 – Học theo TKB. – Thi TDTT cấp huyện   Lưỡng, N.Hà Ninh TƯ 3/3/21 – Học theo TKB. – Học thêm