LỊCH TUẦN 8

TUẦN 08  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị các đk đón kiểm tra chuyên ngành của PGD. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 15/10/18 Bắc, Ninh,  N.Hà

LỊCH TUẦN 7

TUẦN 07  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị các đk đón kiểm tra chuyên ngành của PGD. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 08/10/18 Bắc, Ninh,  N.Hà

LỊCH TUẦN 06

TUẦN 06  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị các đk đón kiểm tra đầu năm của PGD. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 01/10/18 Bắc, Ninh,  N.Hà

LỊCH TUẦN 05

TUẦN 05  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tham gia trung thu 2018, kiểm tra đầu năm của PGD. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 24/09/18 Bắc, Ninh,  N.Hà

LỊCH TUẦN 04

TUẦN 04  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Thực hiện và chuẩn bị mọi đk cho trung thu 2018, kiểm tra đầu năm của PGD.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

TUẦN 03  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị mọi đk cho trung thu 2018 và kiểm tra đầu năm của PGD. Ngày SÁNG
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH TUẦN 02

TUẦN 02  – Trọng tâm: Tổ chức tốt lễ khai giảng, ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Triển khai học 2 buổi trên ngày. Ngày SÁNG CHIỀU HAI03/09/18 Bắc,…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH HỌC TUẦN 01

TUẦN 01  – Trọng tâm: Thực hiện chương trình tuần 1, ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.  Ngày SÁNG CHIỀU HAI 27/08/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH TUẦN 4

TUẦN 04  – Trọng tâm: Tập trung huy động 100% sĩ số, tổ chức ôn tập kiến thức cũ, khảo sát khối 7;8;9 đạt chất lượng tốt. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH TUẦN 03

TUẦN 03  – Trọng tâm: Tập trung huy động 100% sĩ số, tổ chức ôn tập kiến thức cũ, khảo sát lớp 6 đạt chất lượng tốt. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG