LỊCH TUẦN 05

TUẦN 05  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị tốt cho kiểm tra đầu năm của PGD. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 23/09/19 Bắc, Ninh,  N.Hà -…

LỊCH TUẦN 04

TUẦN 04  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị cho kiểm tra đầu năm của PGD. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 16/09/19 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào…

LỊCH TUẦN 03

TUẦN 03  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị mọi đk cho trung thu 2019 và kiểm tra đầu năm của PGD. Ngày SÁNG

LỊCH TUẦN 02

TUẦN 02  – Trọng tâm: Tổ chức tốt lễ khai giảng, ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 02/09/19 Bắc, Ninh,  N.Hà – Nghỉ  02 – 9

LỊCH TUẦN 01

TUẦN 01  – Trọng tâm: Thực hiện chương trình tuần 1, ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. ( 6h45’ vào lớp, 7h tính tiết 1) Ngày SÁNG CHIỀU

LỊCH TUẦN 37

TUẦN 37  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Kết thúc năm học, chuẩn bị tốt các đk cho tổng kết. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 13/05/19 Bắc,…

LỊCH TUẦN 36

TUẦN 36  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Ôn tập khảo sát gđ IV đạt và vượt chỉ tiêu. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 06/05/19 Bắc, Ninh, …

LỊCH TUẦN 35

TUẦN 35  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Tăng cường ôn tập cho gđ IV. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 29/04/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Nghỉ lễ.  

LỊCH TUẦN 34

TUẦN 34  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Tăng cường ôn tập cho gđ IV. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 22/04/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ:…

LỊCH TUẦN 33

TUẦN 33  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 15/04/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương.     BA 16/04/19 Giang, Huân,…